วิธีการจอง-ชำระเงิน

วิธีการจอง-ชำระเงิน

วิธีการจอง ทัวร์-ตั๋ว-แพ็คเกจทัวร์

woman_phone3

– จองผ่านโทรศัพท์ *โทร 075-600221 เปิดทุกวันค่ะ เวลา 09.00-21.00 น. * สายด่วน 081-747-0033 – 09-8896-2263
 
จองผ่าน LINE ที่ LINE ID : UANDITRAVEL หรือ @uanditravel
 
จองผ่านอีเมล์ UANDITRAVEL@GMAIL.COM ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
– จองผ่านทาง FACEBOOK fb.me/uanditravel
 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 การชำระเงิน

ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี ดังนี้
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
 SCB
ไทยพาณิชย์
กระบี่
นายอนันต์ เขียวจันทร์
5722261631
ออมทรัพย์
 Kbank
กสิกรไทย
กระบี่
หจก.กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล
2552494922
ออมทรัพย์
 BKK
กรุงเทพ
กระบี่
นายอนันต์ เขียวจันทร์
2800691673
ออมทรัพย์

หลังการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ โดย

      –  โทรแจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 075-600221, 081-7470033,09-8896-2263 NORMAL 0 FALSE FALSE FALSE EN-US X-NONE TH MICROSOFTINTERNETEXPLORER4
 1. –  ส่ง แฟ็กซ์ เอกสารการชำระเงินมาที่ 0-7560-0789 ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. –  SCAN เอกสารการชำระเงิน (PAYMENT SLIP) ส่งมาที่ E-MAIL: UANDITRAVEL@GMAIL.COM
 3. –  แคปเจอร์หน้าจอมือถือ หรือถ่ายสลิป หรือหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน แล้วส่งมาทาง LINE  ID : UANDITRAVEL
 4. –  แจ้งการชำระเงินพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล (ตรงกับชื่อผู้จอง)  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก  และบริการที่ท่านเลือกใช้
 • เงื่อนไขและข้อตกลง
 •   การจองวันเดย์ทัวร์จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของราคาเต็ม แล้วส่วนที่เหลือให้ชำระครบจำนวนก่อน
  การเดินทาง 7 วัน เป็นอย่างน้อย
 • การสำรองห้องพัก โรงแรม-รีสอร์ทจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาดังนี้
  – LOW OR GREEN SEASON  (1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ) โอนเงินก่อนการเดินทาง 7 วัน
  – HI SEASON (1 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม, 16 มกราคม-30 เมษายน) โอนเงินก่อนการเดินทาง 14 วัน
  – PEAK SEASON (15 ธันวาคม-15 มกราคม) โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน- เทศกาล ปีใหม่,  สงกรานต์ โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน
 •   การจองแพ็คเก็จทัวร์-โปรโมชั่นจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของราคาเต็ม แล้วส่วนที่เหลือให้
  ชำระครบจำนวนก่อนการเดินทาง 10 วัน เป็นอย่างน้อย หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม-ที่พักนั้นๆ
 • ติดต่อ สำรองที่นั่งและทัวร์ในกระบี่ และแพ็คเก็จทัวร์ กับ แผนกทัวร์ในกระบี่ หรือ ตัวแทนจำหน่ายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 0-7562-3634, 0-7561-2501 หรือ 08-1747-0033
  ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ยกเว้น ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆต่างประเทศ
  ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ยกเว้น ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆหรือ 14 วัน สำหรับหมู่คณะ หรือเป็นไป
  ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ
 •   เพื่อป้องกันข้อพิพาท บริษัทจะทำการจองให้เสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้ายืนยันการจองด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  (E-MAIL, FAX, LINE, SKYPE และอื่นๆที่สามารถยืนยันได้)
 กรณีจองนอกเหนือจากวันที่กำหนด ขอให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานกระบี่ หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อวางเงินมัดจำก่อนการจอง

 

กรณียกเลิกทัวร์

 •   การยกเลิกทัวร์ใดๆหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท
  (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ), ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ
 •   ยกเลิกทัวร์ ภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะเงินมัดจำเท่านั้น
 • ยกเลิกทัวร์ ภายใน 2-7 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์
 •   ยกเลิกทัวร์ 1 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ (เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทาง
  โรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

การยกเลิกทัวร์ ,ห้องพัก สำหรับเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์

 •   การยกเลิกทัวร์ใดๆหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท
  (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ), ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ
 •   ยกเลิก ภายใน 16-30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะเงินมัดจำเท่านั้น
 •   ยกเลิก ภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์
 • ยกเลิก์ 8 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ (เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับ
  ทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมด แล้ว)
 การไม่มาชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ
 **การ ขอยกเลิก, การขอเลื่อนการเดินทาง, การเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว, จะต้องแสดงหลักฐานการวางเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่
ที่สำนักงานบริษัทเท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์ **
 
 
 

down_arrow

สำรอง การจอง ได้ที่:
WWW.GUIDEKRABI.COM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล
โทร      : 0-75600221, 081-7470033, 098-8962263
แฟกซ์  : 075-600789
อีเมล์    :  INFO@GUIDEKRABI.COM
ขอได้รับความขอบคุณ จากใจชาวกระบี่
“กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

“เที่ยวกระบี่สุขใจ กับ ยูแอนด์ไอทราเวล”

line-guidekrabi


06 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 253 ครั้ง

Engine by shopup.com